Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2014

zombieegirl
6404 2c50
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatoniewszystko toniewszystko
zombieegirl
Untitled
Reposted fromweightless weightless viafourstrings fourstrings
zombieegirl
0651 45e9
Reposted fromzajebela zajebela viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
1973 7045
Reposted fromfoods foods viacukrowa cukrowa
zombieegirl
zombieegirl

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
zombieegirl
zombieegirl
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viacitiesofnight citiesofnight

September 01 2014

zombieegirl
5888 9151 500
Reposted fromAssMan AssMan viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
4290 8b21
Reposted frommagicdust magicdust viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
1372 a9f8
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatoniewszystko toniewszystko
4168 266a
Reposted fromjhaesus jhaesus viamolotovcocktail molotovcocktail

August 29 2014

zombieegirl
5786 3612 500
zombieegirl
7297 9935 500
zombieegirl
Reposted frommayamar mayamar vialooziker looziker
zombieegirl
8448 23f8 500
zombieegirl

Proszę Pana, zagrajmy w grę. Powiem Panu jak będzie, zapraszam Pana na obiad.

O godzinie 14.59 Pan stanie przed moimi drzwiami  z butelką czerwonego, wytrawnego wina, ja otworzę Panu drzwi ubrana w swój najpiękniejszy uśmiech i nową sukienkę. Wtedy po raz pierwszy spojrzy Pan na mnie inaczej, zobaczy mnie na nowo i zechce mnie za to pocałować. I pocałuje mnie Pan. Przez tę jedną godzinę będę cała Pana, każda minuta będzie Pana zaskakiwać, będzie się Pan rozkoszować każdą chwilą. Zjemy obiad,  potem deser, sącząc wino będzie Pan nabierać ochoty na coraz więcej i więcej. 

Będę Pana Kobietą, Pan będzie moim Mężczyzną, przez tę godzinę nie będzie nic innego, nie będzie świata na zewnątrz, przez tę godzinę nie będzie Ja i Ty, będziemy my. 

Jedna godzina, sześćdziesiąt minut, tylko o to Pana proszę.

O 15.59 nałoży Pan swój czarny kapelusz, pocałuje mnie ostatni raz i wyjdzie. 

O godzinie 16.00 stanę się znowu tą samą dziewczyną, koleżanką, niczyją i jedną z wielu,

ale obiecuję Panu, następnego dnia zorientuje się Pan, że nie zabrałam Panu jedynie godziny. Będzie Pan skołowany, spojrzy Pan na zegarek, obserwując ruszającą się wskazówkę przeklnie Pan pod nosem,

zorientuje się Pan, że Ta niczyja dziewczyna,

właśnie otworzyła mu oczy. 

Obiecuję Panu, następnego dnia zapuka  Pan ponownie do moich drzwi. Zorientuje się Pan,  że ta jedna godzina stała się resztą życia. Czy jest Pan na tyle odważny, żeby zagrać?

 

— mlecznie
Reposted frommleczuu mleczuu viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
0708 efb5
Reposted frommaaaatek maaaatek viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
3743 08bd 500
Reposted fromalcohol alcohol viacitiesofnight citiesofnight
zombieegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl